سيستم پيش ثبت نام

آزمون هاي تافل و جي آر اي

بازدید کننده گرامی!
جهت استفاده از خدمات اين سايت لازم است شرايط و ضوابط زير را مطالعه و تاييد نماييد:

  • داوطلبان از طریق این سیستم می توانند ووچر خریداری کنند و شخصا تا قبل از اتمام مهلت اعتبار ووچر در تمام مراکز مجاز کشور ایران که در سایت ETS دارای ظرفیت خالی هستند، ثبت نام کنند.
  • متقاضي موظف است، اطلاعات شخصي مطابق شناسنامه يا گذرنامه و پروفايل ETS را در اين سايت ثبت کند؛ پس از ثبت اطلاعات یک کدپیگیری جهت ادامه فرایند به شماره تلفن همراه متقاضی پیامک می شود.
  • متقاضياني که در 2 ماه اخير از طريق اين سايت نسبت به ثبت نام یا دریافت ووچر در آزمون TOEFL يا GRE اقدام کرده اند، مجاز به ثبت نام در همان نوع آزمون نيستند ولي مي توانند ووچر آزمون نوع ديگر را از طريق اين سايت خریداری کنند.
  • ووچر خریداری شده پس از پرداخت هزینه به متفاضی نمایش داده خواهد شد
  • با توجه به محدود بودن تعداد ووچرها، پذيرش از متقاضيان و دريافت وجه به تعداد ووچر موجود مي باشد و پس از اتمام ووچر درخواست جديدي ثبت نخواهد شد.
  • امکان ثبت نام در ليست رزرو وجود ندارد و اين سامانه صرفا در زماني که ووچر موجود باشد فعال خواهد بود.
  • کل هزينه ووچرهای آزمون TOEFL يا GRE بصورت اينترنتي ، در زمان ثبت درخواست اخذ مي شود و هزينه ديگري يا به شيوه غيراينترنتي دريافت نمي شود.
  • وجوه دريافت شده از داوطلباني که ووچر به ایشان نمایش داده شده باشد به هیچ وجه قابل استرداد نيست و سازمان پیشنهادی برای این متقاضیان ندارد.
  • فعاليت کاربران در اين سيستم ذخيره مي شود.