سيستم پيش ثبت نام

آزمون هاي تافل و جي آر اي

مراحل استفاده از خدمات اين سايت به شرح زیر است:
  • گام اول: مراجعه به سایت ets.sanjesh.org (همين سايت)
  • گام دوم: مطالعه شرایط و ضوابط (صفحه بعد)
  • گام سوم: تکمیل فرم مشخصات متقاضی؛ پس از تکميل فرم، اطلاعات بررسي شده و شماره پيگيري و مبلغ هزينه آزمون براي متقاضی پيامک مي شود
  • گام چهارم: وارد کردن شماره پیگیری پیامک شده به شماره تلفن همراه متقاضی جهت ورود به سايت بانک و پرداخت هزينه
  • گام پنجم: پرداخت هزینه در سايت بانک (URL سايت بانک، مبلغ و عنوان فروشنده و ساير نکات ايمني خريد اينترنتي را بررسي کنيد)
  • گام ششم: بازگشت از سايت بانک و نمايش تاييديه پرداخت و شماره ووچر؛ در صورت عدم پرداخت موفق، صرفا وضعیت پرداخت به متقاضی نمایش داده می شود